moti-nangi.jpg
moti.jpg
moti-fish.jpg
khopra_pano_1100x700 (1).jpg
khopra-ridge-yak-herder4.jpg
Annapurna_from_Khopra1.jpg
khopra-ridge-yak-herder1.jpg
khopra-ridge-yak-herder2.jpg
khopra-ridge-yak-herder3.jpg
khopra-ridge-yak-herder5.jpg
khopra-ridge-yak-herder6.jpg
khopra-ridge-yak-herder7.jpg
moti-nangi.jpg
moti.jpg
moti-fish.jpg
khopra_pano_1100x700 (1).jpg
khopra-ridge-yak-herder4.jpg
Annapurna_from_Khopra1.jpg
khopra-ridge-yak-herder1.jpg
khopra-ridge-yak-herder2.jpg
khopra-ridge-yak-herder3.jpg
khopra-ridge-yak-herder5.jpg
khopra-ridge-yak-herder6.jpg
khopra-ridge-yak-herder7.jpg
show thumbnails